#ШтаМиРадимо

Ми смо Радосни Клијанац

УДРУЖЕЊЕ  ЈЕ ОСНОВАНО РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЦИЉЕВА У ОБЛАСТИ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА ДЕЦЕ ( физичке активности, искуственог учења и стваралаштва у природи ) кроз ЧУВАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ  И КУЛТУРЕ СВОГА РОДА ( знања и праксе у вези са ПРИРОДОМ, УНИВЕРЗУМОМ, ОБЕЛЕЖЈИМА домовине и националног идентитета ) односно ОЧУВАЊЕ културног и нематеријалног културног наслеђа нашег човека и преношење тог наслеђа на нове генерације.

moja zemlja priroda oko nas
AZBUKA tradicija

У Радоснику су људи различитих занимања, (васпитачи, просветни радници, биолози, архитекте економисти...), а превасходно родитељи, који би да утичу на начин усвајања знања деце, тј.да учење буде природан процес који дете спроводи, а да се то постиже искуственим доживљајима детета у дружењу, у ПРИРОДИ, а не само слушањем речи, са посебним утемељењем у нашим коренима – традицији нашег народа.

ВОДИМО СЕ ПРИНЦИПИМА ХУМАНЕ ПЕДАГОГИЈЕ ( KOMEНСКИ, РУСО, ПЕСТАЛОЦИ, СУХОМЛИНСКИ, АМОНАШВИЛИ, М.МОНТЕСОРИ, ШЋЕТИЊИН... ) СВИ ОНИ ИСТИЧУ ДА ВАСПИТАЧИ, УЧИТЕЉИ, ДЕЦУ ТРЕБАЈУ  ВОДИТИ ОД РАДОСТИ ДО РАДОСТИ, (УЗАЈАМАНИ, АКТИВАН ОДНОС ОДРАСЛИХ И ДЕЦЕ У ПРОЦЕСУ УЧЕЊА) ДА БИ СЕ У ДЕЧЈУ ЛИЧНОСТ УТКАО ОСЕЋАЈ ДА СМО СВИ ДЕО ПРИРОДЕ, ДА МОЖЕМО ЖИВЕТИ У САГЛАСЈУ СА СВИМ ШТО НАС ОКРУЖУЈЕ, У САГЛАСЈУ СА САМИМ СОБОМ И УМЕРЕНИМ И РАВНОПРАВНИМ ОДНОСИМА СА ОКОЛИНОМ.

#ЦиљевиРадосника

-  Унапређење квалитета васпитања и образовања деце у нашој земљи

-  Подизање свести о природи у Србији- њеној разноликости, потреби заштите и чувања  природних ресурса, биљног и животињског света, кроз указивање на везу и јединство , те свеобухватност и лепоту коју ПРИРОДА пружа и буди код деце.

- Развијање практичних знања код деце – РАД РУКАМА ( употреба материјала из природе ) 

- Упознавање са старим и заборављеним занатима, рад са алатима за обраду земље, упознавање и учествовање у пословима око домаћих животиња ( храњење, добијање млека, припреме сира ) 

- Спремање традиционалних јела, упознавање и посебно гајење свести о аутохтоним сортама воћа, аутохтоним расама домаћих животиња, прављење здравих  слаткиша  и напитака од старих сорта воћа, сушење воћа на традиционални начин

- Стицање знања о јестивом - самониклом биљу, лековитом биљу – ПРИРОДНОЈ РИЗНИЦИ ЗА ЗДРАВЉЕ, подстицање искуственог учења о сналажењу и преживљавању у ПРИРОДИ .

- Подстицање свести код родитеља и деце о важности природних чинилаца- Сунца, чистог ваздуха, шуме, кише, снега, блата и др. за здравље и имунитет.

- Упознавање са традиционалном градњом  и животом у традиционалним, здравим, еко-кућама, заједничка градња фуруна, огњишта и спремање хлеба, погача од старих сорти житарица

-  Подстицај развоју емотивне интелигенције код детета кроз игру и стваралачку активност  и указивање на потребу дружења, индивидуалне и тимске креације, мећусобног помагања, осећаја припадности, јединства, заједништва, РАДОСТИ у заједничком постигнућу. 


za prvu stranu (1)