#Образовање руке,

срца и главе

ВАЖНО НАМ ЈЕ:

ОБРАЗОВАЊЕ РУКЕ, СРЦА И ГЛАВЕ кроз УПОЗНАВАЊЕ СА ТРАДИЦИЈОМ И КУЛТУРОМ свога РОДА.


Упознавање деце са знањима и праксом у вези са природом, космосом, обележјима домовине, нашег идентитета спроводићемо У САРАДЊИ СА СЕОСКИМ ДОМАЋИНСТВИМА кроз активности као што су: рад са алатима, помоћ око рада у пољу, бербама, храњењу домаћих животиња, упознавање са  традиционалном градњом, справљањем традиционалних јела, старим занатима... 


Децу ћемо упознавати са празницима везаним за годишња доба, који су у нашем народу дубоко уткани, јер су повезали човека са ритмовима природе и космоса.

#Фотографије

tradicija (2)
tradicija 2
AZBUKA tradicija